เมนูลัด

Ads

[COM009] Using custom diff editor with 'svn' command line

[COM009] Using custom diff editor with 'svn' command line

เปลี่ยนการใช้งาน svn diff ให้เป็น editor ตามที่ต้องการ

For SVN command line on Linux/ Mac OSX

สำหรับผู้ที่ใช้งาน svn บน linux หรือ Mac OSX ที่เป็น command line (ไม่มี gui)
(ผมชอบใช้แบบนี้ เพราะติดมาจากที่ทำงานเก่า และมีความคล่องตัวสูงดี )

ปัญหาที่มักพบคือ การใช้คำสั่ง "svn diff" เพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างของไฟล์บน local กับ revision ล่าสุด หากยังไม่มีการกำหนด wrapper ให้มันด้วย gui หรือ frontend ตัวใดๆแล้ว ทาง svn ก็จะโชว์โค้ดทั้งหมดบน command line แบบดิบๆเลย ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ user friendly เอาเสียเลยครับ


Blog ของเพื่อนๆผมเองครับ :)

© 2011 AMPMIE152. ขับเคลื่อนโดย Blogger.